Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 16, 2013
Image Size
3.1 MB
Resolution
2507×4303
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,924
Favourites
129 (who?)
Comments
34

Camera Data

Make
NIKON
Model
COOLPIX L26
Shutter Speed
10/400 second
Aperture
F/3.4
Focal Length
5 mm
ISO Speed
80
Date Taken
Nov 30, 1999, 12:00:00 AM
Software
COOLPIX L26 V1.0
×
Flu Girls by Mei-chiii Flu Girls by Mei-chiii
yay got this idea last time when i got a flu and then Butter got one too after i told her LOL we have sooooo many similars xDDD
LONG LIVE THE FLU GIRLS!!
i'm crazy and i know it c:
---Imei :iconmei-chiii: and Butter :iconbuttersmears:
Add a Comment:
 
:iconvan-golliaz:
Van-Golliaz Featured By Owner Jul 19, 2014  Student Digital Artist
I like it, it's so cuute!
Reply
:iconlittlehimes:
LittleHimes Featured By Owner Jul 18, 2013  Hobbyist Traditional Artist
THIS IS AMAZING! :love:
Reply
:iconmei-chiii:
Mei-chiii Featured By Owner Jul 19, 2013  Hobbyist Traditional Artist
aw thanks a lot :iconteyuplz:
Reply
:iconlittlehimes:
LittleHimes Featured By Owner Jul 20, 2013  Hobbyist Traditional Artist
welcome<33
Reply
:iconshinnoya:
shinnoya Featured By Owner Jul 17, 2013  Hobbyist General Artist

Aaa- they you both look so adorable Mei! ;;

aksjdhaksjd those clothes :iconamgtouchplz:

Aaaa- Butter's hair style is so amazing and Meeeeiiii- you look adorable with clips in your hair!<33

Reply
:iconmei-chiii:
Mei-chiii Featured By Owner Jul 19, 2013  Hobbyist Traditional Artist
awwww thank you so much Shin-channn :iconyuiglompplz:
Reply
:iconkeidarkflame:
keidarkflame Featured By Owner Jul 17, 2013  Student Traditional Artist
Waa!! Dễ thương quá!! 
Bạn vẽ nhanh dữ, tớ mất 3 ngày cân nhắc 1 bức T-T
Ờ quên chưa kể, tớ có em họ cũng tên Mei, nó mới 11t :)
Reply
:iconmei-chiii:
Mei-chiii Featured By Owner Jul 17, 2013  Hobbyist Traditional Artist
cám ơn tình yêuuuuu :icongaywinkplz:
í hị hị hè nên tranh thủ vẽ vời thỏa sức vô năm lại bặt âm vô tính ngay đấy  :iconallmytearsplz://ghét đi học kinh khủng:iconsobbplz:
vậy saooooooooo? nó có dễ thương không? :iconkiligplz:
Reply
:iconkeidarkflame:
keidarkflame Featured By Owner Jul 17, 2013  Student Traditional Artist
Rất dễ thương!! Giống Mei lớn đó :D
Hè năm nay kết thúc sớm nên chưa kịp vẽ xong nó với mấy người nữa T-T
Reply
:iconmei-chiii:
Mei-chiii Featured By Owner Jul 18, 2013  Hobbyist Traditional Artist
:iconmanbabyplz:"DỄ THƯƠNG NHƯ MEI LỚN"
*bay lên mây*:icontuzkiblushplz:
Reply
Add a Comment: